BLOMSTER

FLOWERISME.COM


-isme er et suffiks, der bruges til at danne navneord, der som regel betegner større, holdningsprægede tankesystemer, ideologier eller overbevisninger. Med tiden er det desuden blevet et navneord, så man kan tale om "en isme".

Flowerisme.com

T: (+45) 2262 0354

M: m@ flowerisme.com

CVR: 39305763